KUPNJA NEKRETNINE U HRVATSKOJ OD STRANE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA IZ DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE

Kupnja nekretnine kao najpopularniji oblik dugoročnog ulaganja

Fizičke i pravne osobe iz država članica Europske unije stječu pravo vlasništva nekretnina pod istim pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Pravo vlasništva stječe se zakonom predviđenim upisom u zemljišnoj knjizi npr. kod kupnje nekretnine temeljem valjanog pravnog posla; ugovora o kupoprodaji. Prilikom sastava ugovora bitno bi bilo obratiti pažnju da:

Ipak, za strane osobe i nadalje ostaju zabrane za stjecanje prava vlasništva na:

Kupnja poljoprivrednog zemljišta i/ili zaštićenih dijelova priroda od strane fizičkih i pravnih osoba država članica Europske Unije ništetni su. Stoga, u slučaju postojanja nedoumica, preporučljivo je putem nadležnog ureda za prostorno uređenje provjeriti radi li se o poljoprivrednom zemljištu odnosno o zemljištu izvan granica građevinskog područja.

Nadalje, vrši se provjera stanja nekretnine u zemljišnim knjigama, kao i u nadležnom katastru, a eventualna provedba daljnjih provjera predlaže se ovisno o okolnostima konkretnog slučaja. Prije nego li se sklopi ugovor o kupoprodaji, za kupca bi bilo potrebno pribaviti osobni identifikacijski broj (OIB) koji se, osim u ovom slučaju kupnje nektetnine na koju se plaća porez, određuje i dodjeljuje i kod otvaranja bankovnih računa, osnivanja trgovačkog društva, prijave boravka na području Republike Hrvatske i sl.

Autor: Silvija Žužić | Odvjetnik Rijeka | Odvjetnik Krk