PODRUČJE RADA

Hrpa naslaganih knjiga odvjetnika Rijeka
 • sastav isprava (ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju, ugovor o zajmu, ugovor o najmu stana, ugovor o zakupu poslovnog prostora, ugovor o ortaštvu i dr.)
 • postupci naknada štete
 • zastupanje i savjetovanje u predmetima utvrđenja međa, smetanja posjeda, stjecanja i prijenosa prava vlasništva, razvrgnuća suvlasništva, uspostave etažnog vlasništva
 • zastupanje i savjetovanje u ostavinskim predmetima
 • sastav isprava s ciljem raspolaganja imovinom za života vlasnika (npr. oporuka, ugovor o doživotnom uzdržavanju, ugovor o dosmrtnom uzdržavanju)
 • zastupanje i savjetovanje u sljedećim postupcima: uzdržavanje, dioba bračne stečevine, razvod, osporavanje očinstva i dr.
 • zastupanje i savjetovanje poslodavaca i radnika o pravima i obvezama iz radnog odnosa (zasnivanje radnog odnosa, otkaz ugovora o radu i drugi slučajevi prestanka radnog odnosa)
 • sastav raznih ugovora (ugovor o radu, ugovor o djelu, managerski ugovor), pravilnika o radu i drugih općih akata poslodavca (npr. pravilnik o zaštiti osobnih podataka)
 • postupci stjecanja državljanstva
 • statusna pitanja stranaca
 • zastupanje u poreznim postupcima
 • sprječavanje pranja novca
 • zaštita privatnosti
 • zastupanje u upravnim sporovima
 • upisi prava u zemljišne knjige
 • zastupanje i savjetovanje u postupku povezivanja zemljišnih knjiga i knjige položenih ugovora
 • naplata potraživanja; zastupanje u ovršnim postupcima pred sudovima i javnim bilježnicima
 • osnivanje i statusne promjene trgovačkih društava
 • sastav pisane obrane, prigovora protiv prekršajnih naloga
 • zastupanje u prekršajnim postupcima