BORAVAK I RAD STRANACA U HRVATSKOJ

Boravak stranaca u Hrvatskoj kao jedna od tema kojom se bavi odvjetnik iz Rijeke

Stranci mogu boraviti u Republici Hrvatskoj na kratkotrajnom boravku, privremenom boravku, dugotrajnom boravištu ili stalnom boravku.

KRATKOTRAJNI BORAVAK

Državljanin treće zemlje, odnosno osoba koja nema državljanstvo države članice Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu: EGP) ili Švicarske Konfederacije, može na području Republike Hrvatske kratkotrajno boraviti (turistički boravak) do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. Za planirani boravak mora imati prijavljen smještaj.

Državljanin treće države u roku od 2 dana od ulaska u Hrvatsku ili pak osoba koja mu je pružila smještaj u roku od 1 dana od dolaska na smještaj, dužni su policijskoj upravi nadležnoj prema mjestu smještaja stranaca prijaviti kratkotrajni boravak državljana treće države.

Suprotno navedenome, državljanin države članice EGP-a ima pravo boraviti u Hrvatskoj do 3 mjeseca od dana ulaska u Hrvatsku bez prijave svog kratkotrajnog boravka policijskoj upravi.

PRIVREMENI BORAVAK

Međutim, najveći je broj slučajeva u kojima se državljanima trećih država odobrava privremeni boravak u svrhu rada. Njima se u pravilu izdaje dozvola za boravak i rad na rok važenja do godine dana i to samo za poslove za koje je izdana i kod poslodavca s kojim je zasnovan radni odnos.

Osim za svrhu rada, privremeni boravak za državljane trećih država može se odobriti u svrhu spajanja obitelji, srednjoškolskog obrazovanja i studiranja, znanstvenog istraživanja, humanitarnih razloga, životnog partnerstva, boravka osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a, u druge svrhe, kao i boravka digitalnih nomada.

Zahtjev za odobrenje privremenog boravka podnosi se u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, a u određenim slučajevima može se podnijeti i policijskoj upravi prema mjestu namjeravanog boravka državljana treće države, odnosno sjedištu poslodavca ili mjestu rada. Zahtjev podnosi državljanin treće države ili poslodavac (kad se podnosi zahtjev za dozovu za boravak i rad), a privremeni boravak se odobrava ako:

Važno je napomenuti da bi državljanin treće države bio dužan, u roku od 30 dana od kad mu je odobren privremeni boravak, prijaviti svoje boravište nadležnoj policijskoj upravi jer mu u suprotnome prestaje privremeni boravak.

S druge strane, državljanin države članice EGP-a koji namjerava boraviti u Hrvatskoj duže od tri mjeseca dužan je - najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka - prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi prema mjestu boravka. Privremeni boravak može se prijaviti u svrhu rada, studiranja, spajanja obitelji te životnog partnerstva i dr.

DUGOTRAJNO BORAVIŠTE

Nadalje, državljaninu treće zemlje koji ima neprekidno pet godina odobren privremeni boravak odobriti će se dugotrajno boravište, ako ima valjanu stranu putnu ispravu, sredstva za uzdržavanje, zdravstveno osiguranje, ako zna hrvatski jezik i latinično pismo, te ako ne predstavlja opasnost za javni poredak ili nacionalnu sigurnost. Zahtjev za odobrenje dugotrajnog boravišta državljanin treće zemlje podnosi u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravišta.

STALNI BORAVAK

Konačno, boravak državljana treće zemlje može se odobriti kao stalni boravak. Stalni boravak može se odobriti državljaninu treće zemlje ako ima valjanu stranu putnu ispravu, ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje te koji je:

I državljanin države članice EGP-a ima pravo na stalni boravak nakon 5 godina neprekidnog zakonitog boravka u Republici Hrvatskoj, a potvrdu kojeg boravka izdaje Ministarstvo putem policijske uprave u vidu boravišne iskaznice s rokom važenja od deset godina.

Autor: Silvija Žužić | Odvjetnik Rijeka | Odvjetnik Krk