BORAVAK I RAD STRANACA U HRVATSKOJ

Boravak stranaca u Hrvatskoj kao jedna od tema kojom se bavi odvjetnik iz Rijeke

Stranci mogu boraviti u Republici Hrvatskoj na kratkotrajnom boravku, privremenom ili stalnom boravku.

Državljanin treće zemlje, odnosno osoba koja nema državljanstvo države članice Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu: EGP) ili Švicarske Konfederacije, može na području Republike Hrvatske kratkotrajno boraviti (turistički boravak) do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. Za planirani boravak mora imati:

Državljanin treće države u roku od 2 dana od ulaska u Hrvatsku ili pak osoba koja mu je pružila smještaj u roku od 1 dana od dolaska na smještaj, dužni su policijskoj upravi nadležnoj prema mjestu smještaja stranaca prijaviti kratkotrajni boravak državljana treće države.

Suprotno navedenome, državljanin države članice EGP-a ima pravo boraviti u Hrvatskoj do 3 mjeseca od dana ulaska u Hrvatsku bez prijave svog kratkotrajnog boravka policijskoj upravi.

Međutim, najveći je broj slučajeva u kojima se državljanima trećih država odobrava privremeni boravak u svrhu rada. Njima se u Hrvatskoj izdaje dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada samo za poslove za koje je izdana i kod poslodavca s kojim je zasnovan radni odnos.

Osim za svrhu rada, privremeni boravak za državljane trećih država može se odobriti u svrhu spajanja obitelji, srednjoškolskog obrazovanja i studiranja, znanstvenog istraživanja, humanitarnih razloga i u druge svrhe.

Zahtjev za odobrenje privremenog boravka podnosi se u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, a može se podnijeti i policijskoj upravi prema mjestu namjeravanog boravka državljana treće države, odnosno sjedištu poslodavca ili mjestu rada. Zahtjev podnosi državljanin treće države ili poslodavac (kad se podnosi zahtjev za dozovu za boravak i rad), a privremeni boravak se odobrava ako:

Odobrenje za privremeni boravak izdaje se na rok važenja do godine dana, a po zahtjevu se može i produžiti. Važno je napomenuti da bi državljanin treće države bio dužan, u roku od 30 dana od kad mu je odobren privremeni boravak, prijaviti svoje boravište nadležnoj policijskoj upravi jer u suprotnome, prestaje mu privremeni boravak.

S druge strane, državljanin države članice EGP-a koji namjerava boraviti u Hrvatskoj duže od tri mjeseca dužan je - najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka - prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi prema mjestu boravka koja izdaje potvrdu o prijavi privremenog boravka.

Konačno, boravak državljana treće zemlje može se odobriti kao stalni boravak ako na području Republike Hrvatske zakonito boravi neprekidno pet godina, odnosno ako mu je odobren privremeni boravak, azil ili supsidijarna zaštita. Zahtjev za odobrenje stalnog boravka podnosi se policijskoj upravi prema mjestu boravišta. O zahtjevu odlučuje Ministarstvo koje će ga odobriti ako uz uvjete navedene za privremeni boravak, državljanin treće države dobro poznaje hrvatski jezik i latinično pismo.

I državljanin države članice EGP-a ima pravo na stalni boravak nakon 5 godina neprekidnog zakonitog boravka u Republici Hrvatskoj. Na njegov zahtjev, Ministarstvo putem policijske uprave izdaje boravišnu iskaznicu s rokom važenja od 10 godina kojom se potvrđuje stalni boravak. Važno je naglasiti da, ako unutar tog razdoblja boravi izvan Hrvatske duže od dvije godine neprekidno, stalni boravak prestaje.

Autor: Silvija Žužić | Odvjetnik Rijeka | Odvjetnik Krk