OSNIVANJE DRUŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Osnivanje društva prikazano kao biljka u smislu stvaranja pravne osobe

Oblik društva koji se najčešće osniva u Republici Hrvatskoj je društvo s ograničenom odgovornošću (dalje u tekstu: d.o.o.). Članovi društva mogu biti pravne i fizičke osobe (kao i samo jedna osoba), bilo domaće, bilo inozemne koje unose uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital, a koji prema Zakonu o trgovačkim društvima ne može iznositi manje od 20.000,00 kn.

Prvi korak prilikom osnivanja društva je odabir naziva pri čemu je važno pridržavati se određenih pravila, a radi čega bi bilo potrebno provjeriti dostupnost odabranog naziva.

Nadalje, prije nego li se osobno posjeti javni bilježnik pred kojim se ovjerava dokumentacija nužna za osnivanje, bitno bi bilo dogovoriti detalje vezane prvenstveno za odabir djelatnosti i adrese poslovanja – sjedišta.

Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti od strane javnoga bilježnika, a u svrhu čega bi bila potrebna osobna iskaznica ili putovnica (obvezna za strane državljane). Naime, d.o.o. se osniva na temelju osnivačkog akta koji se naziva društveni ugovor. Svi osnivači su obavezni potpisati društveni ugovor koji se sklapa u obliku javnobilježničke isprave, a u slučaju kad postoji samo jedan osnivač, društveni ugovor zamjenjuje izjava o osnivanju d.o.o.-a. Sva dokumentacija biti će prevedena strancima od strane sudskog tumača koji se također ima pozvati na dogovoreni sastanak kod bilježnika.

Po izvršenim uplatama osnivačkog pologa i sudskih pristojbi, kompletirani predmet se šalje Trgovačkom sudu koji upisuje društvo u sudski registar.

Konačno, potrebno bi još bilo izraditi pečat i otvoriti račun u banci na koji će se prenijeti osnivački polog društva.

Posebno se ističe da, ukoliko se prethodno prikupe sve potrebne informacije, kao i dokumentacija, postojala bi mogućnost da se jednim posjetom RH riješe sva pitanja vezana uz osnivanje društva.

Autor: Silvija Žužić | Odvjetnik Rijeka | Odvjetnik Krk