ZAJEDNIČKO OBAVLJANJE OBRTA (ORTAŠTVO)

Ortaštvo prikazano kao zajedničko obavljanje posla udruživanjem obrta

Zakonom o obrtu predviđena je mogućnost partnerstva u obavljanju obrta te propisuje da dvije ili više osoba mogu zajednički obavljati obrt.
Zajednički obrt posluje pod zajedničkom tvrtkom. Prilikom obavljanja djelatnosti, jedna osoba može biti partner, odnosno ortak u više zajedničkih obrta i imati više različitih partnera.

Zajednički obrt posluje pod zajedničkom tvrtkom. Prilikom obavljanja djelatnosti, jedna osoba može biti partner, odnosno ortak u više zajedničkih obrta i imati više različitih partnera.

Kod obavljanja djelatnosti svi ortaci moraju ispunjavati opće uvjete za obavljanje obrta i uvjet posebne zdravstvene sposobnosti (eventualno propisan za određenu djelatnost). Međutim, dovoljno bi bilo da jedan ortak ispunjava propisane uvjete stručnosti.

Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ortaštvo predstavlja zajednicu osoba i dobara bez pravne osobnosti, a međusobni se odnosi osoba uređuju pisanim ugovorom o ortaštvu kojim se dvije ili više osoba uzajamno obvezuju uložiti svoj rad i/ili imovinu radi postizanja zajedničkog cilja.

Imovinu ortaštva čine ulozi ortaka (glavnica) te imovina stečena poslovanjem ortaštva. Imovina ortaštva zajednička je imovina ortaka. Imovina ortaka koja kao ulog nije unesena u zajedničku imovinu ostaje njegova posebna, od zajedničke odvojena imovina. Ipak, za obveze iz ortaštva ortaci odgovaraju svom svojom imovinom neograničeno solidarno.
Dakle, svakog se ortaka može utužiti za obveze ortaštva. Ako jedan ortak preuzme obveze bez znanja ostalih ortaka, svi su obvezni vjerovniku. Kako bi se ograničila odgovornost određenih ortaka prema trećima, moguće bi bilo ugovorom urediti „ograničeni“ oblik ortaštva.

Ulog može biti novac, stvari, prava, rad i druga dobra. Ortak koji je uložio samo rad ima pravo na udjel u dobitku, ali ne i na udjel u glavnici (uz izuzetak procjene vrijednosti rada u novcu i uključivanje u glavnicu odlukom ortaka), te sudjeluje u odlučivanju, ali nema pravo glasa.
Ortak nije obvezan na naknadno povećanje ugovorenog uloga, ali ako se zbog promijenjenih okolnosti zajednički cilj ne bi mogao postići bez povećanja uloga, ortak koji ne pristaje na povećanje može istupiti iz ortaštva, a može ga se iz njega i isključiti.

Vođenje poslova ortaštva pripada svim ortacima zajedno (skupno), a ugovorom o ortaštvu može se prenijeti ovlaštenje za vođenje na jednoga ortaka ili više njih, čime se stječe položaj punomoćnika.

U odnosu na prijenos udjela ortaka, ističe se kako niti jedan ortak ne može otuđiti svoj udjel bez suglasnosti ostalih. Suglasnost ostalih ortaka potrebna bi bila i u slučaju povlačenja ortaka, smrti, odnosno prijenosa ortačkih prava na djecu.
Bez suglasnosti, ortaštvo prestaje, a žele li ostali ortaci nastaviti ortaštvo, nakon što su podmirili ortaka koji je istupio ili njegove nasljednike, mogu odmah osnovati novo ortaštvo ili se pak odlučiti za drugi oblik udruživanja.

Posebno se ističe da, iako je ortaštvo predviđeno prije svega za udruživanje fizičkih osoba, moguće bi bilo da ortaci budu i pravne osobe.

Autor: Silvija Žužić | Odvjetnik Rijeka | Odvjetnik Krk