HRT PRISTOJBA

Televizija kao osnova za plaćanje HRT pristojbe

Prema Zakonu o HRT-u, mjesečna pristojba plaća se za posjedovanje radijskoga i televizijskoga prijamnika, odnosno nekoga drugog uređaja za prijam radijskoga ili audiovizualnoga programa na području Republike Hrvatske koje je pokriveno prijenosnim signalom.

Kućanstva koja u vlasništvu ili posjedu imaju dva ili više prijamnika, plaćaju jednu mjesečnu pristojbu.
Dakle, za jedan iznos mjesečne pristojbe unutar istoga kućanstva moguće je imati neograničen broj uređaja za prijam audiosignala ili audiovizualnoga signala neovisno o tome je li riječ o televizoru, radiju, stolnome ili prijenosnome računalu odnosno pametnome telefonu.

Dodatno se pojašnjava kako se kućanstvom u smislu ovoga Zakona smatra svaka obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirenje osnovnih životnih potreba (stanovanja, prehrane i sl.).

U tom bi smislu bilo također potrebno napomenuti kako fizičke osobe nisu dužne plaćati pristojbu za prijamnik u motornom vozilu registriranom na njihovo ime u slučaju kad su članovi kućanstva koje već plaća mjesečnu pristojbu.

Suprotno navedenome, pravne osobe, obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju neku djelatnost plaćaju mjesečnu pristojbu na sve prijamnike.

Konačno, obzirom da se na našem području veliki broj nekretnina koristi isključivo u svrhu iznajmljivanja, ističe se kako bi u tom slučaju iznajmljivač bio dužan plaćati mjesečnu pristojbu i za smještajne jedinice koje iznajmljuje, apartmane - ali samo za one mjesece u kojima se pruža usluga smještaja.

Kako bi se izvršili ispravci naplate pristojbe, moguće bi bilo obratiti se HRT-u zahtjevom za promjenu / dopunu podataka i to pisanim putem kada se kao privici prilažu isprave kojima se potkrjepljuju navodi.

Autor: Silvija Žužić | Odvjetnik Rijeka | Odvjetnik Krk