FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Fond hrvatskih branitelja prikazan kao sredstvo trgovanja na burzi

Udjeli u Fondu hrvatskih branitelja dodijeljeni su hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata prema kriteriju vremena sudjelovanja u Domovinskom ratu odnosno broju dana sudjelovanja u Domovinskom ratu u borbenom ili neborbenom sektoru, kao i članovima obitelji smrtno stradalog odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Ovim se putem imatelji udjela upućuju kako bi imali pravo:

U slučaju smrti imatelja udjela u Fondu HB, nasljednici bi u ostavinskom postupku imali ishoditi Rješenje o nasljeđivanju u kojemu bi bili naznačeni udjeli u Fondu HB. Nakon što Rješenje o nasljeđivanju postane pravomoćno, isto se dostavlja na provedbu Intercapital Asset Management d.o.o.-u.

Autor: Silvija Žužić | Odvjetnik Rijeka | Odvjetnik Krk