RAZVOD BRAKA

Brak se razvodi na dva načina; prijedlogom za sporazumni razvod braka ili tužbom jednog bračnog druga koja se podnosi nadležnom sudu.
No, prije nego li se pokrene sudski postupak razvoda braka, bračni drugovi koji imaju zajedničko maloljetno dijete ili djecu dužni su sudjelovati u obveznom savjetovanju pred centrom za socijalnu skrb čija je svrha pomoći članovima obitelji da donesu sporazumne odluke o obiteljskim odnosima.

Podnose li bračni drugovi prijedlog za sporazumni razvod braka, uz prijedlog se ima priložiti izvješće o obveznom savjetovanju i plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi u kojem mora biti specificirano s kojim će roditeljem dijete stanovati, kako će drugi roditelj ostvarivati osobne odnose s djetetom, kao i visina iznosa alimentacije.

Također, ukoliko bračni drugovi imaju zajedničko maloljetno dijete i uz tužbu radi razvoda braka bračni je drug dužan priložiti izvješće o obveznom savjetovanju te dokaz o sudjelovanju na prvom sastanku obiteljske medijacije.

Naime, ako se roditelji nisu sporazumjeli o planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, centar za socijalnu skrb savjetovati će ih da pokušaju postići sporazum u postupku obiteljske medijacije, te ih upozoriti da će u suprotnom sud u postupku razvoda braka pokrenutog tužbom jednog od bračnih drugova po službenoj dužnosti:

Radi zaštite prava trudne žene i majke djeteta do godinu dana, ali naravno i interesa samog djeteta, muž nema pravo podnijeti tužbu radi razvoda braka za vrijeme trudnoće žene, ali i do navršavanja prve godine života djeteta.

Posebno se ističe kako će sud razvesti brak na temelju jedne od sljedećih pravnih osnova:

Zastupa li odvjetnik interese stranke u sudskom postupku razvoda braka, trošak zastupanja određuje se Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, te bez obzira na broj poduzetih radnji, odvjetniku pripada jednokratna naknada u visini od 200 bodova koja obuhvaća najviše do četiri radnje za prvostupanjski postupak, s napomenom da vrijednost boda iznosi 2,00 €.

Konačno, obzirom da se uz razvod braka redovito javlja pitanje podjele bračne stečevine, ističe se kako postupak podjele imovine predstavlja postupak koji je različit od postupka razvoda braka i koji se, u slučaju nepostizanja sporazuma, vodi paralelno s postupkom razvoda.

Autor: Silvija Žužić | Odvjetnik Rijeka | Odvjetnik Krk